Work and Travel USA

รายละเอียดโครงการ

ไทยยูนิเวอร์ซอลร่วมกับองค์กรแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศระดับอุดมศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้อาศัยอยู่ในอเมริกาได้ดื่มด่ำกับวัฒนธรรมด้วยตัวเอง และได้ออกไปสำรวจ หารายได้ และเพิ่มประสบการณ์การทำงานในประวัติการทำงานของนักศึกษาที่มันคือการเดินทางและประสบการณ์ชีวิต! ที่นักศึกษาจะสัมผัสและไม่มีวันลืม ไม่ต้องสงสัยเลยว่า นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการใช้เวลาช่วงหยุดพักในมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาหลายคนที่ร่วมเดินทางมายังประเทศสหรัฐอเมริกากับไทยยูนิเวอร์ซอลได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับการทำงานร่วมกับผู้อื่น และเกี่ยวกับตัวเอง ขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการสนับสนุนโครงการให้ยังเกิดขึ้นอยู่ 

ครั้งแล้วครั้งเล่านักศึกษาบอกเราว่า เราได้ช่วยให้พวกเขาได้รับอิสรภาพความเป็นผู้ใหญ่และทักษะชีวิตที่เตรียมพวกเขาสำหรับอนาคต พวกเขามีช่วงเวลาที่ดี! เมื่อเริ่มโครงการ นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง อีกทั้งยังได้ทำงานและแบ่งปันประสบการณ์กับผู้คนในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงนายจ้างที่ได้ร่วมงานกับนักศึกษาของไทยยูนิเวอร์ซอลก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นพบนั้น อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งกับผู้เข้าร่วมโครงการของเราที่ได้เปิดโลกประสบการณ์สำคัญครั้งหนึ่งในชีวิต

โครงการทำงานอย่างไร

นักศึกษาจะได้รับการต้อนรับในฐานะผู้เยี่ยมชมด้วยวีซ่า J-1 ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ วีซ่านี้อนุญาตให้นักศึกษาใช้ชีวิตและทำงานในสหรัฐอเมริกาได้นานถึงสี่เดือนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนและฤดูใบไม้ผลิต ตรงตามปฏิทินมหาวิทยาลัยของนักศึกษา นอกจากนี้ยังช่วยให้นักศึกษาสามารถเดินทางได้อีก 30 วันหลังจากงานของนักศึกษาสิ้นสุดลง นักศึกษาที่มีวีซ่า J-1 จำเป็นต้องมีสปอนเซอร์ ในฐานะนักศึกษาในโครงการ ซึ่งไทยยูนิเวอร์ซอลเป็นผู้สนับสนุนของนักศึกษา เรามีความรับผิดชอบในการทำให้แน่ใจว่านักศึกษาพร้อมที่จะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถเข้าถึงงานที่ดีกับนายจ้างที่ดีมีความรับผิดชอบและมีประสบการณ์แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่มีความหมายและทรงคุณค่า เรายังตรวจสอบสุขภาพความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของนักศึกษาร่วมกับนายจ้างและบุคลากรของเราในขณะที่นักศึกษาอยู่ในประเทศนี้ และนักศึกษาจะทำงานให้กับหนึ่งในพันของนายจ้างที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ไทยยูนิเวอร์ซอลสามารถบอกสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เกี่ยวกับตัวเลือกการจ้างงานของนักศึกษาต้องการ

โครงการ Work Travel USA มีงานอะไรบ้าง ?

ลักษณะงานของ Work Travel USA นั้นจะคล้ายกันในทุกๆ ปี คือ งาน Fast Food, Gift shop, Theme park, Water park, Restaurant, Hotel และอื่นๆ โดยแต่ละงานจะมี requirement สำหรับระดับภาษาต่างกันไปแล้วแต่ตำแหน่งงาน

หากต้องการเข้าร่วมโครงการ Work Travel USA ต้องสมัครเมื่อใด ?

โครงการ Work Travel USA เปิดรับสมัครตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมของทุกปี โดย Work Travel จะมี 2 ช่วงคือ Spring (มีนาคม – กรกฎาคม) และ Summer (พฤษภาคม – กันยายน)

Work Travel USA ได้รายได้อย่างไร ?

Work Travel USA จะได้รายได้เป็นชั่วโมงขึ้นอยู่กับค่าแรงขั้นตำ่ของแต่ละรัฐ โดยน้องๆ จะได้ทำงานขั้นต่ำ 32 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ตำแหน่งงาน Work Travel USA จำเป็นต้องมีประสบการณ์มั้ย ?

ตำแหน่งงาน Work Travel USA ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงานแต่จำเป็นต้องมีระดับภาษาที่เหมาะสมกับตำแหน่งน้องๆ สมัคร

โครงการ Work Travel USA น่าสนใจอย่างไร ?

Work Travel USA เป็นโครงการหนึ่งที่น่าสนใจเพราะเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นัองๆ นักศึกษาได้ใช้เวลาเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับตัวเองในช่วงปิดเทอม

ลักษณะที่พักเป็นอย่างไร ?

ลักษณะที่พักจะมีทั้งแบบ พักกับ Host family, Full furnished อพาร์ทเม้นต์, หรือบ้านเดี่ยว เป็นต้น

ระยะเวลาเข้าร่วม

 • SPRING (มีนาคม – กรกฎาคม)
  • วันที่จริงจะอ้างอิงตามประกาศกระทรวงการต่างประเทศทุกปี
 • SUMMER (พฤษภาคม – กันยายน)
  • วันที่จริงจะอ้างอิงตามประกาศกระทรวงการต่างประเทศทุกปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีสถานภาพโสด
 • มีอายุอย่างน้อย 18 – 28 ปี (ไม่เกิน 28 ปี ณ วันเดินทาง)
 • ลงทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเต็มเวลาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  (ปริญญาตรี ทุกชั้นปี, ปริญญาโท และปริญญาเอก)
 • มีเกรดเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 2.00.-
 • สามารถเขียน อ่าน พูดภาษาอังกฤษ ระดับ Intermediate English ขึ้นไป
 • สามารถเรียนรู้และปรับตัวให้อยู่กับผู้อื่นในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และพร้อมที่ทำงานหลากหลาย
 • สามารถเข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ต้องมีเงินสำรองชีพอย่างน้อย USD$800 – 1,000.- ขณะเดินทางมาถึงประเทศสหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ นักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้

เอกสารประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายวีซ่าอเมริกา ขนาด 2” x 2” พื้นฉากหลังสีขาว 2 รูป
 • สำเนา Passport
 • สำเนา Visa ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เคยมีทั้งหมดพร้อมทั้งหน้าสแตมป์วันเข้าออก (ถ้ามี)
 • สำเนา Transcript (ภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาใบรับรองจบการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)