โครงการ Work and Travel USA

Work and Travel USA

โครงการ Work and Travel USA เป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษาประเภท (J-1) ของประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำงาน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในประเทศสหรัฐอเมริกา น้องๆ จะได้มีโอกาสได้เรียนรู้ชีวิตการทำงานกับเพื่อนๆ ชาวต่างชาติ และจะได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ที่หลากหลาย โดยลักษณะงานนั้นส่วนมากจะเป็นงานบริการ เช่น ร้านอาหาร ร้านฟ้าดฟู้ด ร้านขายของที่ระลึก ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านไอศกรีม สวนสนุก สวนน้ำ โรงแรม เป็นต้น และในระหว่างการทำงานนั้นน้องๆ จะได้ค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง ซึ่งจะได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่นั้นจะขึ้นอยู่กับค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายของแต่ละรัฐ นอกจากนี้ น้องๆ จะต้องดูแลเรื่องค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทางไปทำงานเอง ดังนั้นการไป Work and Travel จึงถือเป็นโอกาสที่น้องๆ จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายที่อยู่นอกห้องเรียน และนำประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นทุนให้กับการใช้ชีวิตของน้องๆ ต่อไปในอนาคต

คำถามที่พบบ่อย

โครงการ Work Travel USA มีงานอะไรบ้าง ?

ลักษณะงานของ Work Travel USA นั้นจะคล้ายกันในทุกๆ ปี คือ งาน Fast Food, Gift shop, Theme park, Water park, Restaurant, Hotel และอื่นๆ โดยแต่ละงานจะมี requirement สำหรับระดับภาษาต่างกันไปแล้วแต่ตำแหน่งงาน

หากต้องการเข้าร่วมโครงการ Work Travel USA ต้องสมัครเมื่อใด ?

โครงการ Work Travel USA เปิดรับสมัครตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมของทุกปี โดย Work Travel จะมี 2 ช่วงคือ Spring (5 มีนาคม – 5 กรกฎาคม) และ Summer (5 พฤษภาคม – 5 กันยายน)

Work Travel USA ได้รายได้อย่างไร ?

Work Travel USA จะได้รายได้เป็นชั่วโมงขึ้นอยู่กับค่าแรงขั้นตำ่ของแต่ละรัฐ โดยน้องๆ จะได้ทำงานขั้นต่ำ 32 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ตำแหน่งงาน Work Travel USA จำเป็นต้องมีประสบการณ์มั้ย ?

ตำแหน่งงาน Work Travel USA ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงานแต่จำเป็นต้องมีระดับภาษาที่เหมาะสมกับตำแหน่งน้องๆ สมัคร

โครงการ Work Travel USA น่าสนใจอย่างไร ?

Work Travel USA เป็นโครงการหนึ่งที่น่าสนใจเพราะเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นัองๆ นักศึกษาได้ใช้เวลาเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับตัวเองในช่วงปิดเทอม

ลักษณะที่พักเป็นอย่างไร ?

ลักษณะที่พักจะมีทั้งแบบ พักกับ Host family, Full furnished อพาร์ทเม้นต์, หรือบ้านเดี่ยว เป็นต้น

สิ่งที่ควรทราบก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ

โครงการนี้ไม่ใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีสถานภาพเป็นนิสิตและนักศึกษาเท่านั้น เมื่อผ่านการคัดเลือกจากทางโครงการแล้ว จะดำเนินการขอวีซ่าประเภทนักเรียนแลกเปลี่ยน (J–1) เพื่อให้ผู้สมัคร สามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

โดยการหางานทำนั้นทาง Thai Universal และองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกาจะประสานงานในการคัดสรรสถานที่ทำงานที่มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ ซึ่งโครงการ Work and Travel USA เป็นโครงการ ที่อยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมของรัฐบาลอเมริกา ซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมโครงการสามารถที่จะทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่เน้นการฝึกวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (Cultural Exchange) การทำงานกับชาวอเมริกันและนานาชาติ

ช่วงระยะเวลาที่ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้

 • ช่วง SPRING 5 มี.ค. – 5 ก.ค. ของทุกปี
 • ช่วง SUMMER 5 พ.ค. – 5 ก.ย. ของทุกปี
  (โดยผู้สมัครโครงการควรสมัครช่วงปิดเทอมจริงไม่ควรขาดเรียน ยกเว้นน้องๆที่เรียนปีสุดท้าย

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • มีสถานภาพโสด
 • อายุระหว่าง 18 – 28 ปี (อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทาง)
 • มีสถานภาพเป็นนิสิตและนักศึกษาเต็มเวลาในระดับอุดมศึกษา
  (ปริญญาตรีทุกชั้นปีรวมถึงชั้นปีสุดท้าย, ปริญญาโท และปริญญาเอก)
 • มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และมีความพร้อมที่จะทำงานหนัก
 • สามารถเรียนรู้และปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้
 • สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด

หมายเหตุ : นักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ Work and Travel USA ได้เช่นกัน

เอกสารการประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายวีซ่าอเมริกา ขนาด 2” x 2” พื้นฉากหลังสีขาว 2 รูป
 • สำเนา Passport
 • สำเนา Visa ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เคยมีทั้งหมดพร้อมทั้งหน้าสแตมป์วันเข้าออก (ถ้ามี)
 • สำเนา Transcript (ภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาใบรับรองจบการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

วิธีการชำระเงินค่าโครงการ

เลือกวิธีการชำระเงิน

 • ชำระด้วยเงินสดด้วยตนเอง ณ สำนักงาน
 • ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย
  (ชื่อบัญชี) : (หจก.ไทย ยูนิเวอร์แซล)
  (ธนาคาร) : (ธนาคารกสิกรไทย)
  (เลขที่บัญชี) : 637-2-12549-5

  SWIFT CODE : KASITHBK
 • ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร และ คิดค่าธรรมเนียมบริการ 3%

ขั้นตอนการชำระเงินค่าโครงการ

 1. ค่ามัดจำการสมัครเข้าร่วมโครงการ
  7,900 บาท – ชำระเงินวันสมัคร
 2. ค่าโครงการส่วนที่ 1
  35,000 บาท – ชำระเงินเมื่อสัมภาษณ์งานผ่าน 
 3. ค่าโครงการส่วนที่ 2
  35,000 บาท – ชำระเงินเมื่อได้ Job Offer 
 4. ค่าธรรมเนียมเอกสาร VISA, SEVIS, Medical Insurance 2,100 บาท/เดือน
  25,500 บาท – ชำระเงินก่อนไปขอวีซ่าที่สถานฑูตอเมริกา
 5. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ USA 1 ที่นั่ง ไม่บังคับซื้อตั๋วเครื่องบิน ยกเว้นงานของรัฐ Alaska เท่านั้น
  21,600 – 41,100 บาท – ชำระหลังจากได้วีซ่าจากสถานฑูต

  รวมทุกค่าใช้จ่ายทั้งหมด 125,000 – 144,500 บาท + พร้อมบิน !! (หมายถึงค่าโครงการรวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ USA เรียบร้อยแล้ว)