เดือนกรกฎาคม 2562 นี้

โปรโมชั่น ลดค่าโครงการ 9000.- บาท

อ่านไม่ผิด!! เหลือเพียง 60,900 บาท เท่านั้น

ภายในวันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2562

ด่วน โปรโมชั่นนี้
ถึงแค่สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 เท่านั้น


หมายเหตุ
โปรโมชั่นส่งเสริมการตลาดนี้สำหรับโครงการ Work&Travel และโครงการ Camp Staff USA เท่านั้น
ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดและใช้ร่วมกับส่วนลดโครงการอื่นๆ ได้