หมายเหตุ
โปรโมชั่นส่งเสริมการตลาดนี้สำหรับโครงการ Work&Travel และโครงการ Camp Staff USA เท่านั้น
ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดและใช้ร่วมกับส่วนลดโครงการอื่นๆ ได้