อัพเดท 24/12/2018

Price & Promotion

Work&Travel USA ค่าโครงการ 69,900 B.

Spring (5 March – 5 July)

Summer (5 May – 5 Sep)

🔥Promotion 60,900 B.


Camp Staff USA ค่าโครงการ 69,900 B.

Summer (5 May – 5 Sep)

🔥Promotion 60,900 B.


Internship USA ค่าโครงการ 189,900 B.

12 months program (start anytime)

🔥Promotion แถมตั๋วเครื่องบินฟรี ถึงที่ทำงาน!


Internship China ค่าโครงการ 89,900 B.

6 months program (start anytime)

🔥Promotion แถมฟรีกระเป๋าเดินทางหรูใบใหญ่ (size 28)


หมายเหตุ ค่าโครงการ นับเป็นค่าบริการจัดหางาน หาบ้าน ค่าเอกสารวีซ่า(DS-2019) และดำเนินการเอกสารเพื่อขอวีซ่า ไม่นับรวมใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า6,000 , ค่าธรรมเนียมซีวิส1,300 , ค่าตั๋วเครื่องบิน(แล้วแต่เมือง) ค่าตั๋วเครื่องบินของบริษัทเป็นราคานักเรียน เริ่มต้นประมาณ 30,000 บาท (เป็นตั๋วไปกลับ กรุงเทพ – อเมริกา)