Internship CHINA

โครงการ INTERNSHIP CHINA เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไป
ไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ด้านภาษาจีนมาก่อน
เนื่องจากสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้
โดยผู้สมัครจะได้เข้าทำงาน ในสำนักงานและโรงแรมชั้นนำ
ของประเทศจีนซึ่งตั้งอยู่ตามหัวเมืองสำคัญๆ ของประเทศจีน
(โดยทางโครงการจะจัดให้ตามความเหมาะสมของผู้สมัคร )

โครงการ Internship China มีระยะเวลาโครงการรวมทั้งหมด 6 เดือน
(1 เดือนแรก จะเป็นช่วงเรียนภาษา จีน เพื่อใช้ในการทำงาน และ 5 เดือนหลัง
จะเป็นช่วงการฝึกงาน ในตำแหน่งต่างๆที่ตนถนัด
ทั้งในโรงแรมหรืองานสำนักงาน ที่ทางเอเจนซี่จัดหาให้  )

ช่วงระยะเวลาที่ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้

 • สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดทั้งปี

คำถามที่พบบ่อย

ตัวอย่าง 1

ตัวอย่าง 2

ตัวอย่าง 3

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • มีสถานภาพโสด
 • จบตรงสาขาที่จะเข้าร่วมโครงการ ได้แก่
  – Hospitality and Tourism Management

  – Kitchen and Restaurant Management
  – Food and Beverage
  – Home Economics
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน และเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และมีความพร้อมที่จะทำงานหนัก
 • สามารถเรียนรู้และปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้
 • สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดทั้งปี ในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน

หมายเหตุ : นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เช่นกัน

เอกสารการประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายวีซ่า ขนาด 2” x 2” พื้นฉากหลังสีขาว 2 รูป
 • Essay (ภาษาอังกฤษ) กล่าวถึงเหตุผลในการเลือกฝึกงานที่ประเทศจีน
 • Resume/ CV (ภาษาอังกฤษ)
 • Reference 3 ฉบับ (ภาษาอังกฤษ) จากอาจารย์ที่สอนหรือนายจ้างที่ฝึกงาน
 • สำเนา Passport
 • สำเนา Visa ของประเทศสจีนที่เคยมีทั้งหมดพร้อมทั้งหน้าสแตมป์วันเข้าออก (ถ้ามี)
 • สำเนา Transcript (ภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาใบรับรองจบการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 • ใบรับรองงาน Working Reference (ภาษาอังกฤษ) กรณีสำหรับคนที่ทำงานแล้ว

วิธีการชำระเงินค่าโครงการ

เลือกวิธีการชำระเงิน

 • ชำระด้วยเงินสดด้วยตนเอง ณ สำนักงาน
 • ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย
  (ชื่อบัญชี) : (หจก.ไทย ยูนิเวอร์แซล)
  (ธนาคาร) : (ธนาคารกสิกรไทย)
  (เลขที่บัญชี) : 637-2-12549-5

  SWIFT CODE : KASITHBK
 • ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร และ คิดค่าธรรมเนียมบริการ 3%

ลำดับการชำระเงินค่าโครงการ

 1. (ค่ามัดจำการสมัครเข้าร่วมโครงการ)
  19,900 บาท – ชำระเงินวันสมัคร
 2. (ค่าโครงการส่วนที่ 1)
  70,000.00 บาท – ชำระเงินเมื่อสัมภาษณ์งานผ่าน และได้งานแล้ว
 3. (ค่าธรรมเนียมเอกสาร VISA)
  3,800.00 บาท – ชำระเงินก่อนไปยื่นขอวีซ่า

ค่าโครงการทั้งหมด 93,700.00 บาท ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ