by rawinkayn kanthayawi

รายละเอียดโครงการ

โครงการ INTERNSHIP USA เป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเภท (J-1) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งโครงการนี้จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย หรือ นักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วแต่ไม่เกิน 1 ปี ในสาขา Hotel & Tourism Management, Hospitality Management, Home Economics และ Culinary ไปฝึกงานตามสาขาที่เรียนมาเป็นระยะเวลา 12 เดือน อีกทั้งยังมีโอกาสท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 1 เดือน หลังจากจบโครงการอีกด้วย

สำหรับ Trainee USA เป็นโครงการเดียวกันกับ Internship USA เพียงแต่ว่า Trainee USA นี้จะสำหรับผู้ที่จบการศึกษาไม่ตรงสาขาดังกล่าวข้างต้น แต่มีประสบการณ์ทำงานในสาขาดังกล่าวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี ก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้และได้ทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 12 เดือน และมีโอกาสท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 1 เดือน หลังจากจบโครงการด้วยเช่นกัน

ในการจัดหางานทางไทยยูนิเวอร์ซอลและองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกาจะประสานงานในการคัดสรรสถานที่ทำงานที่มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้และที่อยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมของรัฐบาลอเมริกา ซึ่งนักศึกษาและผู้สมัครทุกคนที่สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถที่จะทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่เน้นการฝึกวิชาชีพและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (Cultural Exchange) การทำงานกับชาวอเมริกันและนานาชาติ

ระยะเวลาเข้าร่วม

โครงการนี้มีระยะเวลาที่ 12 – 24 เดือน สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการยังสามารถท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีก 1 เดือนเต็มนับจากวันสิ้นสุดการทำงานอีกด้วย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีมีสถานภาพโสด
 • จบตรงสาขาที่จะเข้าร่วมโครงการ ตัวอย่างเช่น
  • Hotel and Tourism Management
  • Hotel Management
  • Tourism Management
  • Kitchen and Restaurant Management
  • Food and Beverage
  • Culinary
  • Home Economics
   (สอบถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย)
 • สามารถเขียน อ่าน พูดภาษาอังกฤษ ระดับ Intermediate English ขึ้นไป
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และมีความพร้อมที่จะทำงานหนัก
 • สามารถเรียนรู้และปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้
 • สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดทั้งปี ในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน

หมายเหตุ : นักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ Internship USA ได้เช่นกัน

เอกสารประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายวีซ่าอเมริกา ขนาด 2” x 2” พื้นฉากหลังสีขาว 2 รูป
 • Essay (ภาษาอังกฤษ) กล่าวถึงเหตุผลในการเลือกฝึกงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Resume/ CV (ภาษาอังกฤษ)
 • Reference 2 ฉบับ (ภาษาอังกฤษ) จากอาจารย์ที่สอนหรือนายจ้างที่เคยฝึกงาน
 • สำเนา Passport ที่มีอายุมากกว่า 2 ปี นับจากวันที่สมัครโครงการ
 • สำเนา DS-2019 ทั้งหมด (ถ้ามี)
 • สำเนา Social Security Card (ถ้ามี)
 • สำเนา Visa ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เคยมีทั้งหมดพร้อมทั้งหน้าสแตมป์วันเข้าออก (ถ้ามี)
 • สำเนา Transcript (ภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาใบรับรองการเป็นนักศึกษา – สำหรับผู้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ (ภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาใบรับรองการจบการศึกษา – สำหรับผู้นักศึกษาที่เรียนจบแล้ว (ภาษาอังกฤษ)
 • ใบรับรองงาน Employment Verification (ภาษาอังกฤษ)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับสิ่งนี้ แต่คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านเพิ่มเติม

error: การแจ้งเตือน: ป้องกันเนื้อหา !!