Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
ข้อมูล
ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เอกสารการประกอบการสมัคร
ค่าใช้จ่าย
ราคาค่าโครงการนี้รวม

เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไป ไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ด้านภาษาจีนมาก่อน เนื่องจากสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ โดยผู้สมัครจะได้เข้าทำงาน ในสำนักงานและโรงแรมชั้นนำของประเทศจีนซึ่งตั้งอยู่ตามหัวเมืองสำคัญๆ ของประเทศจีน (โดยทางโครงการจะจัดให้ตามความเหมาะสมของผู้สมัคร )

โครงการ Internship China มีระยะเวลาโครงการรวมทั้งหมด 6 เดือน (1 เดือนแรก จะเป็นช่วงเรียนภาษา จีน เพื่อใช้ในการทำงาน และ 5 เดือนหลัง จะเป็นช่วงการฝึกงาน ในตำแหน่งต่างๆที่ตนถนัด ทั้งในโรงแรมหรืองานสำนักงาน ที่ทางเอเจนซี่จัดหาให้ และมีรายได้ต่อเดือน 7,500 – 15,000 บาท ต่อเดือน)

ช่วงเวลาที่สามารถเข้าร่วมโครงการ INTERNSHIP CHINA

 1. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดทั้งปี

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ INTERNSHIP CHINA

 1. มีสถานภาพโสด
 2. มีสถานภาพนักศึกษา หรือ จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 3. จบตรงสาขาที่จะเข้าร่วมโครงการ
 4. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
 5. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และมีความพร้อมที่จะทำงานหนัก
 6. สามารถเรียนรู้และปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้

หมายเหตุ : นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เช่นกัน

 1. รูปถ่ายวีซ่า ขนาด 2” x 2” พื้นฉากหลังสีขาว 2 รูป
 2. Essay (ภาษาอังกฤษ) กล่าวถึงเหตุผลในการเลือกฝึกงานที่ประเทศจีน
 3. Resume/ CV (ภาษาอังกฤษ)
 4. Reference 3 ฉบับ (ภาษาอังกฤษ) จากอาจารย์ที่สอนหรือนายจ้างที่ฝึกงาน
 5. สำเนา Passport
 6. สำเนา Visa ของประเทศจีนที่เคยมีทั้งหมดพร้อมทั้งหน้าสแตมป์วันเข้าออก (ถ้ามี)
 7. สำเนา Transcript (ภาษาอังกฤษ)
 8. สำเนาใบรับรองจบการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
ค่าโครงการ 89,900 บาท ต่อคน

ขั้นตอนการจ่ายเงิน

 1. ค่าโครงการส่วนที่ 1 ชำระ 19,900 บาท (มัดจำค่าโครงการวันสมัคร)
 2. ค่าโครงการส่วนที่ 2 ชำระ 70,000 บาท (เมื่อได้งานแล้ว)
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ชำระ 3,800 บาท (ก่อนไปขอวีซ่าที่สถานฑูตจีน)
 4. ชำระ 15,000 บาท ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ประเทศจีน (ไม่บังคับซื้อตั๋วเครื่องบิน)

หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของสถานฑูตจีน ผู้สมัครจะเป็นผู้รับผิดชอบ แถมฟรี กระเป๋าเดินทางสุดหรู ขนาด 28″ เรียนภาษาจีนฟรี 1 เดือน พร้อมทำงานในโรงแรมชั้นนำ ที่ประเทศจีน 5 เดือน บ้านพักฟรี อาหารฟรีระหว่างทำงาน เงินเดือน 1,500 – 2,000 CNY

 1. Airport pick up and transfer
 2. Visa assistance
 3. Internship placement
 4. In-country orientation upon your arrival
 5. Assist you apply for the residence permit certificate
 6. Support finding an apartment if needed
 7. 24 hours Emergency Service
 8. Tuition fee and accommodation fee for one month Chinese language training
 9. Express fee for visa documents