โครงการ Internship China

Internship CHINA

โครงการ INTERNSHIP CHINA เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไป ไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ด้านภาษาจีนมาก่อน เนื่องจากสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ โดยผู้สมัครจะได้เข้าทำงาน ในสำนักงานและโรงแรมชั้นนำของประเทศจีนซึ่งตั้งอยู่ตามหัวเมืองสำคัญๆ ของประเทศจีน (โดยทางโครงการจะจัดให้ตามความเหมาะสมของผู้สมัคร )

โครงการ Internship China มีระยะเวลาโครงการรวมทั้งหมด 6 เดือน (1 เดือนแรก จะเป็นช่วงเรียนภาษา จีน เพื่อใช้ในการทำงาน และ 5 เดือนหลัง จะเป็นช่วงการฝึกงาน ในตำแหน่งต่างๆที่ตนถนัด ทั้งในโรงแรมหรืองานสำนักงาน ที่ทางเอเจนซี่จัดหาให้  )

คำถามที่พบบ่อย

งาน Internship China มีที่เมืองไหนและเป็นงานด้านอะไร ?

มีที่เมือง Hainan ลักษณะงาน คือ งานโรงแรม 5 ดาว ในตำแหน่ง Front Desk และ Food and Beverage

งานที่ทำได้ค่าจ้างอย่างไร​ ?

น้องๆจะได้รับค่าจ้างเทียบเท่ากับค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศจีน คือ 1,500 ถึง 2,000 หยวนต่อเดือน

ใครจัดหาที่พักให้ และ ค่าที่พักเป็นอย่างไร​ ?

เอเจนซี่จะเป็นผู้จัดการหาที่พักให้ โดยทางโรงแรมจะมีที่พักสำหรับพนักงานให้พร้อมมื้ออาหารในระหว่างทำงาน

ถ้าสนใจจะเข้าร่วมโครงการ Internship China จำเป็นต้องมีทักษะภาษาจีนระดับใด ?

น้องๆที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ Internship China ไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านภาษาจีนมาก่อน เพราะในการทำงานจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก และน้องๆ จะได้มีโอกาสเรียนภาษาจีน 1 เดือน ก่อนเข้าทำงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

Internship China น่าสนใจอย่างไร ?

Internship China เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ไปทำงานในประเทศจีน ซึ่งปัจจุบันเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอีก 1 ประเทศ จึงเป็นโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ ได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่น้องๆ ในการทำงานในอนาคต

สิ่งที่ควรทราบก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • N/A

ช่วงระยะเวลาที่ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้

 • สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดทั้งปี

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • มีสถานภาพโสด
 • จบตรงสาขาที่จะเข้าร่วมโครงการ ได้แก่
  – Hospitality and Tourism Managemen
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน และเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และมีความพร้อมที่จะทำงานหนัก
 • สามารถเรียนรู้และปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้
 • สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดทั้งปี ในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน

หมายเหตุ : นักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ Internship China ได้เช่นกัน

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • รูปถ่ายวีซ่า ขนาด 2” x 2” พื้นฉากหลังสีขาว 2 รูป
 • Essay (ภาษาอังกฤษ) กล่าวถึงเหตุผลในการเลือกฝึกงานที่ประเทศจีน
 • Resume/ CV (ภาษาอังกฤษ)
 • Reference 3 ฉบับ (ภาษาอังกฤษ) จากอาจารย์ที่สอนหรือนายจ้างที่ฝึกงาน
 • สำเนา Passport
 • สำเนา Visa ของประเทศสจีนที่เคยมีทั้งหมดพร้อมทั้งหน้าสแตมป์วันเข้าออก (ถ้ามี)
 • สำเนา Transcript (ภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาใบรับรองจบการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 • ใบรับรองงาน Working Reference (ภาษาอังกฤษ) กรณีสำหรับคนที่ทำงานแล้ว

วิธีการชำระเงินค่าโครงการ

เลือกวิธีการชำระเงิน

 • ชำระด้วยเงินสดด้วยตนเอง ณ สำนักงาน
 • ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย
  (ชื่อบัญชี) : (หจก.ไทย ยูนิเวอร์แซล)
  (ธนาคาร) : (ธนาคารกสิกรไทย)
  (เลขที่บัญชี) : 637-2-12549-5

  SWIFT CODE : KASITHBK
 • ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร และ คิดค่าธรรมเนียมบริการ 3%

ลำดับการชำระเงินค่าโครงการ

 1. ค่ามัดจำการสมัครเข้าร่วมโครงการ
  19,900 บาท – ชำระเงินวันสมัคร
 2. ค่าโครงการส่วนที่ 1
  70,000 บาท – ชำระเงินเมื่อสัมภาษณ์งานผ่าน และได้งานแล้ว
 3. ค่าธรรมเนียมเอกสาร VISA
  3,800 บาท – ชำระเงินก่อนไปยื่นขอวีซ่า

ค่าโครงการทั้งหมด 93,700 บาท ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ