Camp Staff USA

เป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนประเภท (J-1) ของสหรัฐอเมริกา
ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้คือนิสิตและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกชั้นปี
เช่นเดียวกับโครงการ WORK AND TRAVEL USA ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมอเมริกัน

CAMP โดยทั่วไปมีพื้นที่ขนาดใหญ่มาก จึงมักจะตั้งอยู่ในเขตชานเมืองของแต่ละรัฐ
และมีบรรยากาศค่อนข้างธรรมชาติเงียบสงบ มีสวัสดิการบริการที่พัก และอาหารให้ฟรีทุกมื้อตลอดโครงการ
ลักษณะที่พักสำหรับ STAFF ที่เข้าร่วมโครงการ เป็นแบบหอพักรวมเตียง 2 ชั้น ห้องน้ำรวม
และเป็นแบบแยกชาย/หญิง ห้องพักละตั้งแต่ 2-4 คนขี้นไป เป็นต้น

โครงการ CAMP STAFF USA ยังเป็นการเน้นฝึกวิชาชีพแบบชั่วคราวและงานตามฤดูกาล
ผ่านการทำงานในช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อน (5 พฤษภาคม – 5 กันยายน ของทุกปี) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้สมัครโครงการควรสมัครช่วงปิดเทอมจริงโดยไม่ขาดเรียน 
ยกเว้นนิสิตและนักศึกษาที่เรียนชั้นปีสุดท้าย จึงสามารถเข้าร่วมโครงการได้นานกว่าปกติ
และจะไม่เกิน 5 กันยายน ของทุกปีเป็นวันสิ้นสุดโครงการ

ช่วงระยะเวลาที่ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้

 • ช่วงปิดภาคเรียนระหว่าง 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม ของทุกปี
 • ทั้งนี้น้องๆทุกคนยังสามารถท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีก 1 เดือนเต็มนับจากวันสิ้นสุดการทำงานอีกด้วย
  (โดยผู้สมัครโครงการควรสมัครช่วงปิดเทอมจริงไม่ควรขาดเรียน ยกเว้นน้องๆที่เรียนปีสุดท้ายจึงสามารถเข้าร่วมโครงการได้ถึง 31 สิงหาคม)

สิ่งที่ควรทราบก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ

เนื่องจาก Camps ต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่จึงมักจะตั้งอยู่ในเขตชานเมืองของแต่ละรัฐ
Camps จึงมีบรรยากาศค่อนข้างธรรมชาติและเงียบสงบ   มีสวัสดิการบ้านพักและบริการอาหารให้ทุกมื้อ
ตลอดที่เข้าร่วมโครงการสำหรับ Campers และ Staff

นี่จึงหมายถึงว่าทาง Camps จัดเตรียมที่พักและอาหารไว้อย่างไรให้กับ Campers และ Staff 
ผู้สมัครจะได้รับประทานอาหารแบบเดียวกันและอยู่แบบเดียวกันร่วมกันเช่นกัน
เช่น ที่พักแบบหอพักรวม, เตียง 2 ชั้น, ห้องน้ำรวม, แบบแยกชาย และแบบแยกหญิง เป็นต้น

ดังนั้นหากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่ไม่คุ้นชินกับ การพักแบบตัวอย่างที่กล่าวไปข้างต้น
และอาหารที่รสชาติแปลกใหม่ โครงการนี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับผู้สมัครที่มีข้อจำกัดนี้
เนื่องจากผู้สมัครจะไม่สามารถเรียกร้องที่พักแบบส่วนตัวและอาหารแบบที่ต้องการรับประทานได้
ยกเว้นกรณีวันหยุดงานของผู้สมัครที่สามารถออกเดินทางไปท่องเที่ยวและหารับประทานอาหาร
ในแบบที่ผู้สมัครต้องการได้นั่นเอง ส่วนที่พัก ผู้สมัครสามารถเดินทางออกไปเช่าอยู่เองด้านนอก Camps ได้
โดยผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าเช่า ค่าเดินทางไป – กลับด้วยตนเอง ไม่เกี่ยวกับโครงการใดๆทั้งสิ้น

ผู้สมัครควรมีระยะเวลาในการทำงานให้ Camps มากกว่า 10 weeks
เนื่องจาก Camps ต้องการผู้สมัครที่สามารถเข้าร่วมได้นานกว่าโครงการ Work and Travel USA
(แนะนำสำหรับน้องปีสุดท้ายที่ไม่ต้องรีบกลับมาเรียน)

คำถามที่พบบ่อย

Camp Staff USA กับ Work Travel USA ต่างกันอย่างไร ?

Camp Staff USA กับ Work Travel USA เป็นโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาเต็มเวลาที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก) เหมือนกัน Camp Staff USA และ Work and Travel จึงอยู่ภายใต้วีซ่าประเภทเดียวกันคือวีซ่า J1 แต่ช่วงของ Camp Staff USA จะเป็นช่วง Summer คือระหว่าง 5 พฤษภาคม – 5 กันยายน

ลักษณะงานของ Camp Staff USA เป็นอย่างไร ?

Camp ในอเมริกาจะมีพื้นที่ใหญ่ตั้งอยู่ตามชานเมือง จึงมีลักษณะคล้ายรีสอร์ทขนาดใหญ่ที่ต้องมีหลายแผนกที่ทำงานร่วมกัน เช่น แผนกต้อนรับ แผนกครัว แผนกห้องอาหาร แผนกแม่บ้าน แผนกซักรีด แผนกซ่อมบำรุง เป็นต้น ดังนั้นการไปเป็น staff ทำงานใน camp คือการที่เราไปเป็น staff ในแผนกต่างๆ

ตำแหน่งงานใน camp จำเป็นต้องมีประสบการณ์มั้ย ?

ตำแหน่งงานใน camp ไม่ถึงกับต้องการประสบการณ์ทำงานจริงจัง แค่ประสบการณ์ทำงานพาร์ทไทม์ หรือ เป็นทักษะที่เราทำได้เองอยู่แล้ว เราก็สามารถเป็น Staff ใน camp ได้ เช่น แผนกครัว ถ้าเราเป็นคนมีทักษะในการทำครัว เราก็สามารถสมัครตำแหน่งงานในครัวได้

Camp Staff USA มี Camp กี่ที่ และ มี Camp ประเภทไหนบ้าง ?

Camp ในอเมริกามีมากกว่า 300 Camp ทั่วอเมริกา และมี camp หลายประเภท เช่น sport camp, water sport camp, academic camp, religious camp, special need camp และอื่นๆ อีกมาย ซึ่งในแต่ละ camp จะมีกิจกรรมต่างๆ ให้ทำตามแต่ลักษณะของ camp นั้นๆ และ staff สามารถใช้ facilities ของ camp ในวันหยุดได้ด้วยเช่นกัน

Camp Staff USA ได้รายได้อย่างไร ?

Camp Staff USA จะได้รายได้เหมาจ่ายเป็นอาทิตย์ โดยได้ขั้นต่ำคืออาทิตย์ละ US$300 และทาง camp จะจ้างเราขั้นตำ่ 9 อาทิตย์ โดย camp มีที่พักและอาหารให้ฟรี ตลอดการทำงานของเราใน camp

Camp Staff USA น่าสนใจอย่างไร ?

Camp Staff USA เป็นโครงการหนึ่งที่น่าสนใจเพราะค่าใช้จ่ายน้อย เนื่องจากมีที่พักฟรีและอาหารฟรี ตลอดระยะเวลาการทำงานใน camp ซึ่งเราจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับชาวต่างชาติอย่างแท้จริง เพราะว่า staff จะมาจากทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ ฯลฯ และ camp หนึ่งจะรับเด็กชาติเดียวกันไม่เกิน 4 คน เพื่อให้ staff ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันอย่างแท้จริง

Camp Staff USA เหมาะสำหรับใคร ?

Camp Staff USA เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆ ชาวต่างชาติอย่างแท้จริง และเหมาะสำหรับน้องๆ ที่ชอบกิจกรรมการออกค่าย ชอบธรรมชาติ เพราะ camp จะอยู่ในบริเวณชานเมืองที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ เช่น ภูเขา ทะเลสาบ เป็นต้น

หากต้องการเข้าร่วมโครงการ Camp Staff USA ต้องสมัครเมื่อใด ?

โครงการ Camp Staff USA เปิดรับสมัครตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมของทุกปี เนื่องจาก camp จะเป็นฝ่ายเลือก staff ด้วยตัวเอง ดังนั้นหากน้องๆ สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เนิ่นๆ ก็จะทำให้น้องๆ มีโอกาสที่จะได้รับเลือกจาก camp มากกว่า เนื่องจากผู้สมัครไม่ได้มีเพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้น

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • มีสถานภาพโสด
 • อายุระหว่าง 18 – 28 ปี
  (อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทาง)
 • มีสถานภาพเป็นนิสิตและนักศึกษาเต็มเวลาในระดับอุดมศึกษา
  (ปริญญาตรีทุกชั้นปีรวมถึงชั้นปีสุดท้าย, ปริญญาโท และปริญญาเอก)
 • มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และมีความพร้อมที่จะทำงานหนัก
 • สามารถเรียนรู้และปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้

หมายเหตุ : นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เช่นกัน

เอกสารการประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายวีซ่าอเมริกา ขนาด 2” x 2” พื้นฉากหลังสีขาว 2 รูป
 • Essay (ภาษาอังกฤษ) กล่าวถึงเหตุผลในการเลือกฝึกงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Resume/ CV (ภาษาอังกฤษ)
 • Reference 3 ฉบับ (ภาษาอังกฤษ) จากอาจารย์ที่สอนหรือนายจ้างที่ฝึกงาน
 • สำเนา Passport
 • สำเนา Visa ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เคยมีทั้งหมดพร้อมทั้งหน้าสแตมป์วันเข้าออก (ถ้ามี)
 • สำเนา Transcript (ภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาใบรับรองจบการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 • ใบรับรองวัคซีน Health Screening (ภาษาอังกฤษ)
 • ใบรับรองประวัติอาชญากรรม Criminal Background Record (ภาษาอังกฤษ)

วิธีการชำระเงินค่าโครงการ

เลือกวิธีการชำระเงิน

 • ชำระด้วยเงินสดด้วยตนเอง ณ สำนักงาน
 • ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย
  (ชื่อบัญชี) : (หจก.ไทย ยูนิเวอร์แซล)
  (ธนาคาร) : (ธนาคารกสิกรไทย)
  (เลขที่บัญชี) : 637-2-12549-5

  SWIFT CODE : KASITHBK
 • ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร และ คิดค่าธรรมเนียมบริการ 3%

ลำดับการชำระเงินค่าโครงการ

 1. (ค่ามัดจำค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ)
  7,900 บาท – ชำระเงินวันสมัคร
 2. (ค่าโครงการส่วนที่ 1)
  31,000.00 บาท – ชำระเงินเมื่อสัมภาษณ์งานผ่าน 
 3. (ค่าโครงการส่วนที่ 2)
  31,000.00 บาท – ชำระเงินเมื่อได้ Job Offer 
 4. (ค่าธรรมเนียมเอกสาร VISA, SEVIS, Medical Insurance 2,100 บาท/เดือน)
  18,600.00 บาท – ชำระเงินก่อนไปขอวีซ่าที่สถานฑูตอเมริกา
 5. (ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ USA 1 ที่นั่ง *)
  38,500.00 บาท – ชำระหลังจากได้วีซ่าจากสถานฑูต 

  รวมทุกค่าใช้จ่าย 127,000 บาท + พร้อมบิน !! (หมายถึงค่าโครงการรวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ USA เรียบร้อยแล้ว)
  หมายเหตุ *แวะเที่ยวฟรี 1 จุด ใน USA (ซื้อตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ เนื่องจากต้องนัดคนมารับที่สนามบิน)