SSN, SSC, SSA คืออะไร ?

SSN คือ Social Security Number คือเลข 9 หลักที่อยู่บน SSC – Social Security Card ซึ่งจะต้องยื่นขอที่ SSA – Social Security Administration

SSN จะเป็นเหมือนเลขประจำตัวของเราที่ทางรัฐบาลอเมริกาใช้เก็บประวัติต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบประกันสังคมที่เรียกว่า (Social Security Program) เช่น รายได้ การหักภาษี ฯลฯ และเป็นสิ่งที่ต้องมี ในการที่นายจ้างจะสามารถออก pay check ให้ได้นั้น นอกจากนี้การเปิดบัญชีสำหรับบางธนาคารก็ยังต้องใช้ SSN ด้วยเช่นกัน

ก่อนที่จะยื่นขอ SSN นั้น ต้องเช็คก่อนว่า สถานะ SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) นั้น active แล้วหรือยัง ส่วนจะเช็คอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับ US sponsor 
ซึ่งจะสามารถเช็คได้ในระบบของ US SPONSOR เลย ส่วนบางเจ้าอาจจะต้องใช้ระบบกะๆ เอา ประมาณ 10 วันหลังจากเข้าประเทศ

ถามว่าไปก่อน 10 วันได้ไหม?
ถ้ามีเวลาก็ลองไปก่อนได้ ถ้าโชคดีมัน active แล้วก็สามารถยื่นขอได้เลย แต่ถ้ายังไม่ active เจ้าหน้าที่ก็จะไม่อนุญาติ

ปกติแล้วจะได้ SSC ไม่เกิน 2 อาทิตย์หลังจากยื่นเอกสารและไม่ติดปัญหาอะไร โดยจะส่งให้ทาง ไปรษณีย์มาที่พักตามที่แจ้งที่อยู่ไป ดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือ กรอกที่อยู่ตัวเองให้ถูกต้องและให้ชัดเจน หมั่นเช็คตู้รับจดหมายของตัวเองด้วยเผื่อมีจดหมายและพัสดุตกหล่น เพราะ SSN นั้นสำคัญมากและไม่ควรเปิดเผยข้อมูลนี้ให้คนอื่นรู้ ยกเว้น กับทางราชการ นายจ้าง ธนาคาร และ อื่นๆ ที่จำเป็น เพราะผู้อืนสามารถสวมรอยและนำ SSN ไปทำธุรกรรมอะไรอื่นๆ ที่อาจะส่งผลเสียต่อในอนาคตได้

วิธีกรอกใบสมัคร SSN

ในกรณีที่ไม่ได้ยื่นขอSSNพร้อมกับกรีนการ์ด

 1. ศึกษารายละเอียดการกรอกแบบฟอร์ม http://www.ssa.gov/ssnvisa/help_immigrant.htm
 2. พิมพ์ใบสมัครด้วยกระดาษขนาด 8 1/2″ x 11″ หรือ A4
 3. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ Social Security Office ใกล้บ้าน (คนที่ยื่นขอ SSN เป็นครั้งแรก จะต้องไปยื่นเรื่องด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถส่งใบสมัครทางไปรษณีย์)

วิธีกรอกแบบฟอร์ม

 1. กรอกชื่อ นามสกุล
 2. กรอกที่อยู่สำหรับจัดส่ง Social Security Card ซึ่งผู้สมัครจะได้รับการ์ดภายใน 10-14 วัน
 3. ทำเครื่องหมายหน้าข้อความ ‘Legal Alien allowed to work’
 4. ระบุเพศ
 5. ระบุเชื้อชาติ
 6. กรอกเดือน วัน ปีเกิด
 7. สถานที่เกิด (ไม่ใช้ตัวอักษรย่อ)
 8. A. กรอกชื่อ นามสกุลเดิมของแม่ 
  B. Social Security Number ของแม่ (ถ้าไม่มี ให้เว้นไว้)
 9. A. กรอกชื่อ นามสกุลของพ่อ 
  B. Social Security Number ของพ่อ (ถ้าไม่มี ให้เว้นไว้)
 10. ผู้สมัครเคยยื่นเรื่องขอ SSN หรือมีผู้อื่นยื่นขอให้ในนามของผู้สมัครหรือไม่ (ไม่เคย ตอบ No และข้ามไปตอบคำถามข้อ 14)
 11. กรอกเดือน วัน ปีที่สมัคร
 12. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกในช่วงเวลากลางวัน
 13. เซ็นชื่อ
 14. ระบุความสัมพันธ์กับผู้สมัคร (เลือก Self ในกรณีที่กรอกใบสมัครเอง)
  เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้ ได้แก่ พาสปอร์ต และกรีนการ์ด** 
  ในกรณีที่เป็นออแพร์ ต้องใช้ พาสปอร์ต ,จดหมายที่เตรียมให้สำหรับทำ
  ใบ SSN , I -94 และ ใบ DS-2019 จากนั้นก็เข้าไปค้นหาว่า
  สำนักงาน Social Security ที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน
  แล้วค้นโดยใส่รหัสไปรษณีย์ลงในช่องตาม
  https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp